Trasy kablowe – jak zadbać o bezpieczeństwo i bezkolizyjność

Na systemy tras kablowych składa się co najmniej jedna linia kablowa i zestaw wzajemnie ze sobą połączonych elementów konstrukcyjnych, których całość tworzy konstrukcję nośną do prowadzenia przewodów, instalacji oraz kabli oświetleniowych czy elektrycznych. Do podstawowych elementów tras kablowych należą metalowe korytka kablowe (najczęściej perforowane), poziome i pionowe drabinki kablowe, korytka siatkowe, kanały sufitowe i naścienne, […]