Czym jest DTR? Co warto wiedzieć o Dokumentacji Techniczno Ruchowej?

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, w skrócie DTR, inaczej również nazywana jest Paszportem Maszyny. Dokumentacja ta zawiera kluczowe opisy i objaśnienia niezbędne do poprawnego użytkowania danego sprzętu, takie jak instrukcja użytkowania, instrukcja konserwacji, spis wyposażenia urządzenia, wykaz części zapasowych i zamiennych, rysunki, schematy czy charakterystykę. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa – dlaczego jest niezbędna? Paszport Maszyny to dokument, w którym znajdują […]

Projektowanie CAD – projektowanie 3D w branży inżynierskiej

Czym charakteryzują się systemy CAD? Projektowanie CAD ( ang. Computer Aided Design) , czyli projektowanie wspomagane komputerowo odnajduje zastosowanie w branży mechanicznej, budowlanej czy inżynierii elektrycznej. Samo określenie CAD często kojarzy się z oprogramowaniem Autodesk AutoCad lub powszechnie nazywa się nim programy do projektowania z całego zbioru narzędzi CAD, CAM (oprogramowanie do komputerowego wspomagania wytwarzania, […]

Trasy kablowe – jak zadbać o bezpieczeństwo i bezkolizyjność

Na systemy tras kablowych składa się co najmniej jedna linia kablowa i zestaw wzajemnie ze sobą połączonych elementów konstrukcyjnych, których całość tworzy konstrukcję nośną do prowadzenia przewodów, instalacji oraz kabli oświetleniowych czy elektrycznych. Do podstawowych elementów tras kablowych należą metalowe korytka kablowe (najczęściej perforowane), poziome i pionowe drabinki kablowe, korytka siatkowe, kanały sufitowe i naścienne, […]