Czym jest DTR? Co warto wiedzieć o Dokumentacji Techniczno Ruchowej?

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, w skrócie DTR, inaczej również nazywana jest Paszportem Maszyny. Dokumentacja ta zawiera kluczowe opisy i objaśnienia niezbędne do poprawnego użytkowania danego sprzętu, takie jak instrukcja użytkowania, instrukcja konserwacji, spis wyposażenia urządzenia, wykaz części zapasowych i zamiennych, rysunki, schematy czy charakterystykę.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa – dlaczego jest niezbędna?

Paszport Maszyny to dokument, w którym znajdują się wszelkie dane, które charakteryzują rodzaj danej maszyny oraz informacje pozwalające na jej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Dokumentacja ta powinna być przygotowana zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. Zgodność z tymi normami oznacza, że dane urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane uwzględniając wymagania Unii Europejskiej z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa. Fakt ten jest również niezbędny do uzyskania możliwości oznakowania CE.

Dokumentacja DTR jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia współcześnie wyprodukowanych maszyn. Dzięki niej użytkownicy mogą w sposób bezpieczny korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji danych maszyn, a także mają pewność, że użytkują najwyższej jakości produkty, które zostały wyprodukowane zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. 

Ponadto, dokumentacja DTR jest dowodem na to, że maszyna została zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z zasadniczymi wymaganiami UE.

Co powinna zawierać DTR?

Zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 17 maja 2006 r. w DRT powinny znaleźć się szczegółowe informacje dotyczące aspektów technicznych, takich jak: 

 • charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne maszyny,
 • rysunek zewnętrzny,
 • wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego,
 • schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne,
 • schematy funkcjonowania,
 • instrukcję użytkowania maszyny,
 • instrukcję obsługi,
 • instrukcję konserwacji i smarowania,
 • instrukcję BHP,
 • normatywy remontowe,
 • wykaz części zamiennych,
 • wykaz części zapasowych,
 • wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia,
 • wykaz załączonych rysunków.

Jak powinna wyglądać instrukcja obsługi maszyny?

Jednym z dokumentów, który można znaleźć w DRT jest instrukcja obsługi maszyny, w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące jej użytkowania. Szczegółowy zakres instrukcji obsługi uwarunkowany jest zapisami Dyrektywy Maszynowej i podlega kontroli urzędników. Prawidłowo skonstruowana instrukcja obsługi każdej maszyny powinna zawierać ogólny opis urządzenia, w tym jego model oraz rysunki i schematy, które w sposób wizualny pozwalają określić prawidłowe działania sprzętu. 

Ponadto w opisie użytkowania powinno się uwzględnić rekomendowany sposób użycia urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie żywotności sprzętu, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka wystąpienia ewentualnych usterek podczas eksploatacji maszyny. 

W instrukcji obsługi znajdują się również wszelkie informacje dotyczące prawidłowego przenoszenia i transportowania maszyny oraz wszelkich narzędzi. Dyrektywa Unii Europejskiej nakazuje także uwzględnienie w swoim spisie informacji dotyczących zachowania użytkownika podczas sytuacji awaryjnej.

Instrukcja obsługi obejmuje również informacje dotyczące prawidłowego transportu urządzenia oraz narzędzi, które niezbędne są w jego eksploatacji. Dyrektywa maszynowa nakazuje także uwzględnienie w spisie informacji dotyczących zachowania w sytuacji awaryjnej, a także wszelkiego rodzaju ostrzeżenia. Te ostatnie dotyczą przede wszystkim nieprawidłowego sposobu użytkowania sprzętu. Jeżeli maszyna posiada stanowisko robocze, to w instrukcji powinien znaleźć się jego opis. Dokument uwzględnia jednocześnie formę pisaną oraz graficzną. 

Chcesz tworzyć profesjonalną dokumentację? Szukasz doświadczenia w pracy jako inżynier? Koniecznie wyślij nam swoje CV! Aktualne oferty pracy jako inżynier znajdziesz w sekcji Enetecs – Kariera.

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy