engineering_1

co robimy

Specjalizujemy się w projektach elektrycznych oraz AKPiA wraz z modelowaniem 3D (BIM), projektami tras kablowych, kalkulacjami technicznymi, projektami rozdzielnic, doborem urządzeń, instalacjami oświetlenia, odgromowymi oraz uziemienia.

Realizujemy zarówno kompletne jak i częściowe zakresy projektów elektrycznych i AKPiA.

Dostarczamy usługi inżynierskie dla

voltage_1

niskich napięć nn

voltage_2

średnich napięć SN

voltage_3

wysokich napięć WN

Nie zawiedziesz się powierzając nam pełny zakres elektryczny i AKPiA.

przekonaj się

trasy kablowe wraz konstrukcjami wsporczymi i kablami SN

Odtwórz wideo

w jaki sposób wspieramy Twój projekt

W Enetecs zarządzamy procesem inżynierskim od podstaw (umowa wstępna, projekt podstawowy, konsultacje, weryfikacja rozwiązań technicznych), poprzez projekty szczegółowe, po dokumentację powykonawczą.

Pozostajemy elastyczni – możesz dołączyć nas do projektu na dowolnym odpowiadającym Ci etapie jego realizacji.

W razie potrzeby, wraz z siecią naszych zaufanych partnerów, firm inżynieryjnych i konsultingowych, wesprzemy Cię w pracach projektowych całego obiektu przemysłowego włącznie z projektem budowlanym, częścią technologiczną i zakresami mechanicznymi.

Dbamy o każdy szczegół, zdajemy sobie sprawę, że nasze projekty tworzone są po to, by usprawnić późniejszą realizację na obiekcie.

przekonaj się

szczegóły instalacyjne tras kablowych

Odtwórz wideo

gdzie nabywaliśmy wiedzę i doświadczenie

Dotychczas występowaliśmy głównie w roli doradcy technicznego dla

 

 • klientów końcowych, wykonawców
 • EPC
 • generalnych wykonawców

 

Świadczyliśmy usługi dla

 • spalarni śmieci

 • elektrowni

 • elektrociepłowni i różnego rodzaju zakładów przemysłowych

Chętnie podejmujemy nowe wyzwania. Zachęcamy do współpracy przy Twoim projekcie. Z pewnością się nie zawiedziesz.

przekonaj się

referencje - projekt elektryczny vs rzeczywistość

Odtwórz wideo

w jaki sposób możemy wesprzeć Twój projekt

 • wstępne planowanie, projekty wstępne i koncepcyjne
 • studium wykonalności – weryfikacja, w jaki sposób dane rozwiązanie wpłynie na całość obiektu 
 • sporządzenie specyfikacji, harmonogramu  i zestawień list materiałowych
 • troska o aspekty formalne Twojego projektu wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń
 • opracowanie dokumentacji przetargowej na udzielenie zamówienia w częściach lub do wyznaczenia generalnego wykonawcy branży elektrycznej i AKPiA
 • zapewnienie dostaw najlepszej jakości, w ustalonym budżecie i harmonogramie
 • pomoc w przetargach, zakupach i poszukiwaniu  odpowiednich dostawców  
 • obliczenia w sieciach WN, SN i nn
 • projekt przyłączy obiektu do operatora sieci wraz z uzyskaniem wymaganych warunków, zezwoleń, opinii 
 • dobór aparatury i urządzeń (transformatory, falowniki, rozdzielnice, szafy dystrybucyjne, szafy krosowe, skrzynki obiektowe) WN, SN i nn, w tym projekty urządzeń (obwody pierwotne i wtórne)
 • dobór systemów zasilania awaryjnego, UPS, 110VDC, 220VDC
 • Kompletne projekty tras kablowych i kabli zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, normami budowlanymi, standardami i przepisami branżowymi
 • obliczenia i dobór kabli siłowych (WN, SN i nn), dobór kabli sterowniczych i komunikacyjnych
 • specyfikacje techniczne i zalecenia dotyczące okablowania
 • szczegółowe zestawienia list materiałowych
 • schematy układów sterowania urządzeń i aparatury pomiarowej
 • schematy ideowe i zasadnicze rozdzielnic i podrozdzielnic dystrybucyjnych
 • schematy podłączeń kabli
 • instalacje uziemiające, połączeń wyrównawczych i odgromowe
 • instalacje oświetlenia podstawowego / awaryjnego i iluminacyjnego
 • dokumentacja powykonawcza
 • projekty 3D tras kablowych zawierające karty kablowe z identyfikacją trasy dla układanego kabla
 • projekt 3D konstrukcji wsporczych dla tras kablowych zawierające obliczenia wytrzymałościowe
 • implementacja w środowisku 3D obiektów elektrycznych (KKS, ISA)
 • analizy inżynierskie istniejących obiektów – skanowanie 3D istniejącego zakładu za pomocą skanera lub drona

enetecs inżynieria obiektowa

Odtwórz wideo

chcesz wiedzieć więcej?
jesteśmy do Twojej dyspozycji

gdzie nabywaliśmy wiedzę i doświadczenie

factory_ref

referencje

Polska
 • blok gazowo-parowy Żerań
 • ZTPO Kraków
 • ITPOK Poznań
 • Zakład Oczyszczania Ścieków Kujawy
 • ZUO Szczecin
 • Huta Kraków Elektrownia węglowa Kozienice   
United Kingdom
 • spalarnia odpadów w Dunbar
 • spalarnia odpadów w Kemsley   
 • spalarnia odpadów w Parc Adfer
 • spalarnia odpadów w Peterborough   
 • spalarnia odpadów w Gloucester   
 • spalarnia odpadów w Beddington   
 • elektrownia biomasowa w Ridham dock 
 • spalarnia odpadów w Avonmouth    
 • spalarnia odpadów w Earls gate
Szwecja
 • elektrownia biomasowa w Sztokholmie  
 • spalarnia odpadów w Sztokholmie  
 • elektrownia biomasowa w Borås   
 • kogeneracyjna spalarnia śmieci w Högbytorp 
Francja 
 • spalarnia odpadów w Troyes  
 • spalarnia odpadów w Thiverval
Pozostałe
 • spalarnia odpadów w Belgradzie, Serbia  
 • elektrofiltr dla kotła biomasowego w Seinäjoki, Finlandia
 • elektrofiltry dla elektrowni, Turcja  
 • spalarnia odpadów w Sharjah, Dubai
case_study

przykładowe realizacje

Polska

Klient: 

POSCO E&C

Wyzwanie:  

Wyjaśnienie wykonawcy EPC obowiązujących przepisów, rozporządzeń, norm obowiązujących na rynku polskim w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA. Równolegle z pracami projektowymi prowadzone były instalacje na obiekcie.

Rozwiązania:   

Świadczyliśmy kompleksowe uslugi doradcze w zakresie polskich norm i przepisów. Pracowaliśmy w dwóch lokalizacjach – w naszym biurze projektowym oraz na budowie, zapewniając tym samym ścisłą współpracę projektantów elektryków, wykonawcy instalacji i klienta.

Zakres prac: 

 • szczegółowe obliczenia dotyczące przyłączenia do publicznego operatora sieci
 • projekt elektryczny systemu dystrybucji SN z uwzględnieniem układu pomiarowego, nastaw zabezpieczeń, doboru i projektu falowników SN oraz analizy harmonicznych
 • projekt instalacji elektrycznych nn wraz z falownikami, nastawami zabezpieczeń i dokumentacją selektywności
 • projekt szczegółowy awaryjnego generatora diesla
 • kompleksowy projekt tras kablowych, obliczenia kabli elektroenergetycznych, opracowanie list kablowych
 • projekt instalacji uziemienia dla całego zakładu
 • nadzór autorski podczas prac instalacyjnych
 • dokumentacja powykonawcza

Klient: 

Termomechanica Ecologica  

Wyzwanie: 

TME kontynuowało prace i dostawy na terenie zakładu zastępując dotychczasowego wykonawcę EPC, który opuścił teren budowy. Naszym wyzwaniem było dostarczenie projektu elektrycznego i AKPiA dla całego obiektu w bardzo krótkim czasie. Prace projektowe miały objąć istniejące rozwiązania i ich dostosowanie do nowych wymagań technologicznych wdrażanych przez TME.

Rozwiązania: 

Prace projektowe odbywały się w biurze i na obiekcie przy jednoczesnym nadzorze autorskim. Nasi inżynierowie wspierali ekipy montażowe na miejscu oraz brali udział w rozruchu i uruchomieniu.

Zakres prac:

 • projekt elektryczny systemu dystrybucji SN wraz z układem pomiarowym, obliczanie nastaw zabezpieczeń, dobór i projekt falowników SN, analiza harmonicznych
 • projekt elektryczny systemu dystrybucji nn, w tym w szczególności obliczenia nastaw zabezpieczeń i selektywności
 • projekt i parametryzacja falowników nn
 • projekt szczegółowy awaryjnego generatora diesla
 • kompleksowy projekt tras kablowych, obliczenia kabli zasilających
 • opracowanie dzienników kablowych
 • projekt instalacji uziemienia dla całego zakładu
 • dokumentacja powykonawcza

Wielka Brytania

Klient: 

Babcock Wilcox Volund  

Wyzwanie: 

Postawiono nas przed wyzwaniem związanym z relatywnie dużym transformatorem blokowym, ok. 45 MVA i niską mocą zwarciową w systemie – podczas włączania transformatora w sieci SN nastąpił spadek napięcia.

Rozwiązania: 

Zastosowaliśmy system magnesowania wstępnego – namagnesowaliśmy rdzeń transformatora za pomocą generatora diesla. Dzięki takiemu rozwiązaniu włączenie całego obiektu było niezauważalne dla systemu elektroenergetycznego.

Zakres prac:    

 • kompleksowy projekt elektryczny całego zakładu i szczegółowe obliczenia dotyczące podłączenia do operatora sieci publicznej
 • projekt elektryczny SN dla zakładu obejmujący   
  • transformator blokowy  
  • transformatory SN/nn  
  • kable SN   
  • trasy i kanalizację kablową 
  • rozdzielnice 33 i 11kV 
 • opracowanie obliczeń specjalistycznych takich jak  
  • system namagnesowania wstępnego
  • analiza przepływu obciążenia
  • obliczenia zwarciowe
  • analiza wahań napięcia
  • analiza asymetrii napięcia
  • opracowanie selektywności i nastaw zabezpieczeń WN w tym zabezpieczenia generatora
  • opracowanie nastaw zabezpieczeń WN i SN
  • badanie ochrony WN / SN
  • analiza harmonicznych
 • projekty 3D tras kablowych zawierające karty kablowe z identyfikacją trasy dla układanego kabla
  • projekt konstrukcji wsporczych tras kablowych 3D wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi
  • projekt instalacji uziemień
  • listy kablowe dla kabli komunikacyjnych, AKPiA i zasilających
  • przygotowanie schematów połączeń kablowych
  • projektowanie urządzeń nn w tym
   • rozdzielnice nn i szynoprzewody między transformatorami i rozdzielnicami
   • zasilacze UPS 110 VDC
   • jednostki UPS
   • szafa AVR
   • szafa NER
   • awaryjny generator diesla
   • skrzynki sterowania lokalnego

 

Szwecja

Klient: 

Serneke AB  

Wyzwanie:   

Szczegółowa realizacja projektu w systemie modelowania informacji o budowaniu (BIM).  

Rozwiązania:  

Wdrożenie zaawansowanego oprogramowania w zakresie modelowania 3D / BIM.   

Zakres prac:

Kompleksowy projekt w zakresie instalacji zasilania dla: ogrzewania rurociągów, wentylacji i  klimatyzacji (HVAC), systemu detekcji pożaru, kontroli dostępu, oświetlenia, oświetlenia awaryjnego, uziemień i projektów ochrony odgromowej.

 • projekt szaf zasilających
 • projekt szaf krosowych i komunikacyjnych
 • projekt instalacji odgromowej
 • projekt gniazd remontowych i serwisowych
 • projekt systemu UPS
 • projekt ogrzewania rurociągów i instalacji bytowych
 • projekt i specyfikacja drabin kablowych w 3D i 2D
 • projektowanie 3D zgodnie z wymaganiami BIM
 • przygotowanie list kablowych wraz z obliczeniami

Klient: 

Steinmüller Babcock Environment  

Wyzwanie:   

Prace elektryczne prowadzone były równolegle z pracami projektowymi. Dodatkowym wyzwaniem było zaprojektowanie i zamodelowanie w 3D konstrukcji wsporczych tras kablowych.

Wykorzystanie środowiska 3D do zaprojektowania instalacji odgromowej.

Rozwiązania:   

Zastosowanie wysoce specjalistycznego oprogramowania 3D do wizualizacji rozmieszczenia masztów odgromowych.

Zakres prac:  

 • projekt tras kablowych w 3D
 • przygotowanie list materiałowych
 • przygotowanie list kablowych wraz z obliczeniami przekroju kabli
 • projekt rozłączników remontowych, skrzynek sterowania lokalnego, skrzynek krosowych, gniazd remontowych i serwisowych
 • projekt instalacji uziemienia
 • projekt systemu oświetlenia awaryjnego
 • nadzory na obiekcie w trakcie prac instalacyjnych
 • dokumentacja powykonawcza, w tym modelowanie 3D

Francja

Klient: 

CNIM SA  

Wyzwanie: 

Projekt musiał być zgodny z francuskimi normami i przepisami obejmującymi obszary technologiczne, oświetlenie podstawowe i awaryjne z zestawami gniazd remontowych i szafami dystrybucyjnymi. 

Rozwiązanie: 

Wprowadziliśmy specjalistyczne oprogramowanie celem przeprowadzenia obliczeń zgodnych z NFC15-100.  

Zakres prac:  

 • przygotowanie kompletnego pakietu specyfikacji technicznych dla materiałów instalacyjnych z uwzględnieniem obowiązujących norm dla: kabli, przepustów kablowych, tras kablowych, akcesoriów, puszek połączeniowych, oznaczników
 • projektowanie tras kablowych w 3D i 2D wraz z projektowaniem dodatkowych konstrukcji stalowych
 • przygotowanie list kabli zasilających, sterowniczych, komunikacyjnych i uziemiających
 • projekt podłogi technicznej wraz z rozmieszczeniem nóg konstrukcji wsporczych w koordynacji z pozostałymi urządzeniami i trasami kablowymi
 • przygotowanie schematów połączeń kablowych
 • projekt instalacji oświetlenia (normalnego i awaryjnego) wraz z obliczeniami w Dialux
 • specyfikacja opraw oświetleniowych i wyposażenia pomocniczego
 • schematy montażowe opraw oświetleniowych
 • dokumentacja powykonawcza
 • nadzór techniczny na budowie podczas prac montażowych tras kablowych i kabli
 • projektowanie rozdzielnic nn
 • projekt szynoprzewodów nn pomiędzy transformatorami a rozdzielnicami w 3D
 • badania selektywności
 • obliczenia zwarciowe
 • projekt szaf IO
 • projekt lokalnych skrzynek sterowania i wyłączników bezpieczeństwa
 • projekt systemu UPS
 • analiza harmonicznych

 

Klient: 

CNIM SA

Wyzwanie: 

Optymalizacja prac projektowych, zakres projektowy zostały podzielone pomiędzy kilka zespołów, pracujących równolegle we wzajemnej koordynacji.

Rozwiązania: 

Musieliśmy zoptymalizować działania elektryczne na miejscu i zorganizować odpowiednie zasoby, aby wykonać zadanie.  

Zakres prac:  

 • projekt elektryczny rozdzielnic nn
 • projekt szynoprzewodów nn pomiędzy transformatorami a rozdzielnicami w 3D
 • analiza selektywności
 • projekt szaf IO
 • projekt lokalnych skrzynek sterowania i wyłączników bezpieczeństwa
 • projekt systemu UPS
 • analiza harmonicznych

 

Inne projekty

Klient: 

CNIM SA  

Wyzwanie: 

Projekt był realizowany w 2 fazach: 1. etap obejmował projekt wstępny do pozwolenia na budowę; 2. etap obejmował szczegółowy projekt wykonawczy.  

Rozwiązania: 

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszych inżynierów wykonaliśmy projekt wstępny zgodny z obowiązującymi wymaganiami i normami w Serbii..

Zakres prac:  

 • przygotowanie kompletnego pakietu specyfikacji technicznej dla materiałów instalacyjnych z uwzględnieniem obowiązującej norm dla kabli, tras kablowych, akcesoriów, puszek połączeniowych, oznaczników
 • projektowanie tras kablowych w 3D i 2D wraz z projektowaniem dodatkowych konstrukcji stalowych
 • przygotowanie list kablowych kabli zasilających, sterowniczych, komunikacyjnych i uziemiających
 • projekt podłogi technicznej wraz z rozmieszczeniem nóg konstrukcji wsporczych w koordynacji z pozostałymi urządzeniami i trasami kablowymi
 • obliczenia zwarciowe
 • schematy zasadnicze rozdzielnic, szaf IO, szafek dystrybucyjnych
 • przygotowanie schematów połączeń kablowych
 • dokumentacja powykonawcza

 

Klient: 

CNIM SA  

Wyzwanie:   

Potrzebny był bardzo szczegółowy projekt, aby zoptymalizować harmonogram, działania na budowie i logistykę materiałową.

Rozwiązania:   

Wykonano kompleksowy projekt szczegółowy, w tym projekt 3D podłóg technicznych, analizę promienia gięcia kabli, konstrukcje wsporcze tras kablowych i szczegółowy przedmiar robót.   

Zakres prac:  

 • dostarczenie narzędzia do monitorowania i raportowania prac na obiekcie: instalacje tras kablowych, układanie kabli, podłączenia kabli, instalacja urządzeń, testy silników i kabli, itp.
 • specyfikacja techniczna materiałów instalacyjnych z uwzględnieniem obowiązujących norm dla kabli, tras kablowych, akcesoriów, puszek połączeniowych, oznaczników
 • projekty 3D tras kablowych zawierające karty kablowe z identyfikacją trasy dla układanego kabla
 • analiza 3D kabla (promień gięcia) i i weryfikacja możliwości podłączenia kabli do głównych zacisków skrzynek przynapędowych 
 • przygotowanie detali 3D podpór tras kablowych wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi i zestawieniami materiałów
 • opracowanie list kablowych dla kabli zasilających, sterowniczych, komunikacyjnych i uziemiających
 • projekt podłogi technicznej wraz z rozmieszczeniem nóg konstrukcji wsporczych w koordynacji z pozostałymi urządzeniami i trasami kablowymi
 • specyfikacja i analiza bębnowania kabli do zakupu
 • przygotowanie zestawień materiałowych dla dławnic, końcówek kablowych, opasek kablowych, oznaczników itp.
 • schematy połączeń kabli
 • dokumentacja powykonawcza
 • nadzór na obiekcie podczas instalacji tras kablowych i kabli
contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy