wsparcie eksploatacji i utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

gdzie nabywaliśmy wiedzę i doświadczenie

factory_ref

referencje

Wielka Brytania

  • spalarnia odpadów w Dunbar
  • spalarnia odpadów w Ardley
case_study

przykładowe realizacje

Wielka Brytania

Klient:  

Viridor

Wyzwanie:

Istnieje zagrożenie, że w przypadku awarii generatora lub turbiny obiekt może stracić zasilanie, dla systemów wewnętrznych, co spowoduje, że spalarnia nie będzie mogła funkcjonować zgodnie z wymogami biznesowymi.   

Rozwiązania: 

Zaproponowaliśmy cztery rozwiązania dla zadanego problemu. Dla dwóch z nich opracowaliśmy szczegółowe scenariusze wraz z symulacją działania, zweryfikowaliśmy ich wpływ na cały system, zaproponowaliśmy kolejne kroki, sprawdziliśmy ochronę przed porażeniem elektrycznym w systemie oraz oszacowaliśmy całkowity koszt wdrożenia.

Klient:  

CNIM SA

Wyzwanie:

Podczas corocznego wyłączenia, sprzęt krytyczny powinien zostać sprawdzony i przetestowany w celu zapewnienia jego niezawodności podczas normalnej pracy zakładu. Zostaliśmy poproszeni o wykonanie ogólnej konserwacji i testów wszystkich jednostek UPS zainstalowanych w zakładzie, takich jak: główna jednostka AC UPS, jednostka 110 VDC, UPS dla awaryjnej pompy oleju smarowego turbiny.

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy