Projekty Unijne

Projekty Unijne

1

Firma Enetecs sp. z o.o. w 2021 r. podjęła współpracę z Polskim Klastrem Budowlanym- Krajowym Klastrem Kluczowym, za pośrednictwem którego korzysta z dofinansowana w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych i bierze udział w IV edycji projektu SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej

2

Firma Enetecs sp. z o.o. w 2021 r. podjęła współpracę z Polskim Klastrem Budowlanym- Krajowym Klastrem Kluczowym, za pośrednictwem którego korzysta z dofinansowana w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych i bierze udział w IV edycji projektu SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

3

Firma Enetecs sp. z o.o. w 2021 r. podjęła współpracę z Polskim Klastrem Budowlanym- Krajowym Klastrem Kluczowym, za pośrednictwem którego korzysta z dofinansowana w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych i bierze udział w III edycji projektu SHOW YOURSELF- zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 działanie – Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji.

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy