aktualności

Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza jest nieodłącznym elementem procesu budowlanego. To dokumentacja zawierająca informacje uwzgledniająca prace ze wszystkich etapów budowy i wykończenia obiektu. Jej przygotowanie jest niezwykle ważne,

Czytaj więcej »

Projekty Elektryczne

Elektryczne projekty instalacji mają ogromne znaczenie w każdej dziedzinie, gdzie niezbędne jest zastosowanie instalacji elektrycznej. W tym artykule omówimy podstawowe informacje na temat projektów elektrycznych,

Czytaj więcej »

Instalacje oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne to niezwykle ważny element infrastruktury budynku, który spełnia kluczową rolę w przypadku awarii zasilania. W przypadku zaniku podstawowego oświetlenia, oświetlenie awaryjne automatycznie się

Czytaj więcej »

Studium wykonalności inwestycji

Studium wykonalności to formalne badanie, przeprowadzane już w fazie planowania projektu. Ma ono na celu zdefiniowanie prawdopodobieństwa pomyślnego przeprowadzania przedsięwzięcia oraz odniesienia sukcesu w realizacji

Czytaj więcej »

Projekty AKPiA

AKPiA, w rozwinięciu Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka to rodzaj instalacji, których głównym zadaniem jest monitorowanie i zarządzanie przebiegiem zachodzących procesów. Całość omawianego układu składa się

Czytaj więcej »

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna to dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien spełniać wyrób, proces lub usługa. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. ustalono jednolity,

Czytaj więcej »

Projektowanie obiektów przemysłowych 

Dzięki realizacji projektów inżynierskich umożliwiamy dostarczanie nowych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.   Projektowanie inżynierskie to proces przekładania idei bądź wymagań rynku na szczegółowe

Czytaj więcej »
contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy