Projekty AKPiA

AKPiA, w rozwinięciu Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka to rodzaj instalacji, których głównym zadaniem jest monitorowanie i zarządzanie przebiegiem zachodzących procesów. Całość omawianego układu składa się z różnego rodzaju czujników, rejestratorów, przetworników, a także innych elementów, które odpowiedzialne są za mierzenie kluczowych parametrów.

Projektowanie AKPiA to system innowacyjnych technologii, który stworzony jest nie tylko w celu pobierania pomiarów, ale również do zarządzania i sterowania. Systemy sterowania powstają w taki sposób, aby możliwie jak najwięcej czynności mogło odbywać się w sposób automatyczny. Dlatego też w układach AKPiA, oprócz dobrze działającego systemu elektrycznego, niezwykle ważne są narzędzia odpowiedzialne za automatykę. W tym celu wykorzystuje się komponenty sterownicze, które zbierają dane pomiarowe, a następnie, na ich podstawie, wydają odpowiednie polecenia elementom wykonawczym.

W jakim celu stosuje się projekty AKPiA?

AKPiA to przede wszystkim system z zakresu automatyki przemysłowej, który niesie za sobą energooszczędność, a także pozwala na dostosowanie warunków panujących w pomieszczeniach do warunków zewnętrznych. W praktyce stosowanie układu AKPiA niesie wymierne korzyści, m.in.:

  • zmniejszenie zużycia energii przez urządzenia,
  • wydłużenie żywotności instalacji technologicznej,
  • oszczędność finansową,
  • poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zmniejszenie błędów czynnika ludzkiego,
  • monitorowanie procesów technologicznych,
  • zapobieganie niespodziewanym awariom maszyn i urządzeń
  • itp.
Realizujemy projekty instalacji AKPiA dla różnych branż

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży technicznej. Świadczyliśmy usługi dla spalarni śmieci, elektrowni oraz elektrociepłowni i różnego rodzaju zakładów przemysłu. Nasi projektanci gwarantują wysoką jakość kompleksowo wykonywanych projektów oraz innych świadczonych przez nas usług.

Zapoznaj się z naszą ofertą!

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy