wsparcie eksploatacji i utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

services_3

co robimy

Nabyte doświadczenia oraz dotychczasowa współpraca z klientami pozwoliła nam odkryć zapotrzebowanie na wysoce wyspecjalizowane usługi, które kompleksowo dostarczyłaby jedna firma.

Z tym większą przyjemnością przedstawiamy niektóre z naszych wyspecjalizowanych usług typu end-to-end, za które bierzemy pełną odpowiedzialność i w ramach których dostarczamy wszelkie usługi.

w jaki sposób możemy wesprzeć eksploatację Twojego zakładu

Chciałbyś zmodernizować swój zakład i zwiększyć jego wydajność? 

  • pełne badanie możliwych optymalizacji i modernizacji zakładu, zalecenia dotyczące ulepszeń (rozwiązania techniczne, dostępność i bezpieczeństwo), projektowanie i wdrażanie wybranych funkcjonalności, rozwiązań
  • studium wykonalności wykazujące, jak dane rozwiązanie wpłynie na cały zakład i wdrożone systemy
  • przygotowanie kompleksowych rozwiązań w celu wprowadzenia niezbędnych zmian, usprawnień funkcjonalnych, modyfikacji zakładu od oceny wykonalności do ich pełnego wdrożenia
  • układy black start wraz z przygotowaniem układu i symulacjami – ocena wpływu dodania nowych generatorów do istniejącej instalacji, ocena zasilania linii z sieci, obliczenia zwarć i przepływu obciążeń, szczegółowa ocena wykluczająca możliwość awarii obejmująca różne scenariusze 

 

Masz trudności w swoim zakładzie?

  • inspekcja na obiekcie i rozwiązywanie problemów – inspekcja na obiekcie w przypadku awarii, zalecenia dotyczące działań naprawczych
  • audyty systemów elektroenergetycznych i ochronnych – pełna ocena istniejącego systemu zabezpieczeń wraz z oceną wpływu wprowadzonych zmian na cały system; zapewniamy badania zabezpieczeń, analizę przepływu obciążeń, obliczenia poziomu uszkodzeń itp., w tym  nowe zalecenia

 

Zależy Ci na tym, aby uniknąć problemów w przyszłej eksploatacji?  

  • coroczny serwis i konserwacja kompletnych instalacji elektrycznych i AKPiA, wsparcie serwisowe 24/7, kompleksowe prace konserwacyjne urządzeń nn / WN oraz AKPiA, zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa instalacji elektrycznych i automatyki, przeglądy okresowe oraz przeglądy urządzeń zabezpieczających i sterujących

 

Oferta obejmuje pełen zakres usług począwszy od projektowania i doboru urządzeń, poprzez produkcję urządzeń lub ich kompletację, aż po integrację dostaw z istniejącą infrastrukturą i uruchomienie na obiekcie. Na zamówienie, urządzenia mogą być zamontowane i dostarczone w postaci przenośnych stacji kontenerowych.

chcesz wiedzieć więcej?
jesteśmy do Twojej dyspozycji

factory_ref

referencje

Wielka Brytania

  • spalarnia odpadów w Dunbar
  • spalarnia odpadów w Ardley
case_study

przykładowe realizacje

Wielka Brytania

Klient:  

Viridor

Wyzwanie:

Istnieje zagrożenie, że w przypadku awarii generatora lub turbiny obiekt może stracić zasilanie, dla systemów wewnętrznych, co spowoduje, że spalarnia nie będzie mogła funkcjonować zgodnie z wymogami biznesowymi.   

Rozwiązania: 

Zaproponowaliśmy cztery rozwiązania dla zadanego problemu. Dla dwóch z nich opracowaliśmy szczegółowe scenariusze wraz z symulacją działania, zweryfikowaliśmy ich wpływ na cały system, zaproponowaliśmy kolejne kroki, sprawdziliśmy ochronę przed porażeniem elektrycznym w systemie oraz oszacowaliśmy całkowity koszt wdrożenia.

Klient:  

CNIM SA

Wyzwanie:

Podczas corocznego wyłączenia, sprzęt krytyczny powinien zostać sprawdzony i przetestowany w celu zapewnienia jego niezawodności podczas normalnej pracy zakładu. Zostaliśmy poproszeni o wykonanie ogólnej konserwacji i testów wszystkich jednostek UPS zainstalowanych w zakładzie, takich jak: główna jednostka AC UPS, jednostka 110 VDC, UPS dla awaryjnej pompy oleju smarowego turbiny.

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy