Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna to dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien spełniać wyrób, proces lub usługa. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. ustalono jednolity, usystematyzowany układ specyfikacji, obowiązujący niezależnie od tego czy specyfikacje dotyczą grup robót, rodzajów robót czy robót podstawowych.

Specyfikacje techniczna jest bardzo ważnym dokumentem, nierzadko wymagana już na etapie przystąpienia do przetargu, gdyż pozwala ona oszacować koszt wykonania danego produktu lub świadczenia usługi, a także umożliwia ustalenie terminu wykonania umowy oraz zapewnia właściwy nadzór nad jej realizacją. Według wyżej wymienionego rozporządzenia, specyfikacja techniczna powinna składać się z 10 punktów dokumentacji projektowej i zawierać elementy niezbędne do określenia standardu projektu, takie jak:

 • cechy charakterystyczne wyrobu, usługi, produktu;
 • wymagania techniczne;
 • wymagania jakościowe;
 • wymagania związane z zasadami wytwarzania produktu lub świadczenia usługi;
 • wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania;
 • wymagania związane z transportem elementów niezbędnych do produkcji lub wykonania usługi;
 • wymagania dotyczące oznaczenia produktu czy usługi;
 • wymagania związane z przekazaniem produktu do użytkowania, zasady odbioru.
Specyfikacje techniczne w branży budowlanej

Specyfikacje techniczne są bardzo istotnym elementem realizacji projektów w branży budowlanej. Obowiązują one w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych oraz:

 • wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • określenia standardu i jakości wykonania robót,
 • właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
 • stosowania materiałów budowlanych oraz warunków ich składowania i sposobu ich transportu,
 • kontroli, pomiarów i rozliczeń na każdym etapie robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
 • itp.
Nasza oferta

Dobrze wiemy, że samodzielne stworzenie specyfikacji technicznej, która spełnia wszystkie zbiory wymagań technicznych wg. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. to nie lada wyzwanie. Dlatego służymy pomocą! Zapytaj nas o ofertę.

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy