Projektowanie CAD – projektowanie 3D w branży inżynierskiej

Czym charakteryzują się systemy CAD?

Projektowanie CAD ( ang. Computer Aided Design) , czyli projektowanie wspomagane komputerowo odnajduje zastosowanie w branży mechanicznej, budowlanej czy inżynierii elektrycznej.

 • W branży mechanicznej CAD pozwala przygotowywać rysunki 2D oraz modele 3D maszyn i urządzeń,
 • W branży elektrycznej służy do projektowania schematów obwodów wewnętrznych urządzeń czy instalacji elektrycznych i pozwala przygotować projekt przebiegu tras kablowych,
 • W budownictwie CAD występuje jako oprogramowanie do projektowania budynków, tworzenia modeli zagospodarowania przestrzeni i projektowania wnętrz.

Samo określenie CAD często kojarzy się z oprogramowaniem Autodesk AutoCad lub powszechnie nazywa się nim programy do projektowania z całego zbioru narzędzi CAD, CAM (oprogramowanie do komputerowego wspomagania wytwarzania, którego zadaniem jest integracja systemów projektowania i wytwarzania) oraz CAE (oprogramowanie wspomagające pracę inżyniera w zakresie projektowania konstrukcji z wykonywaniem obliczeń wytrzymałościowych i analiz technicznych). Programy CAD dzielimy na komputerowe systemy projektowania 2D, które w inżynierii zastępują tradycyjną deskę kreślarską  oraz zaawansowane programy pozwalające na modelowanie i design w 3D.

Rozróżniamy oprogramowanie CAD typu zamkniętego, w którym projektanci nie mają dostępu do modułów programowych oraz program funkcjonalny, otwarty, w którym projektant CAD może zmieniać lub uzupełniać brakujące fragmenty oprogramowania.

Dla wygody profesjonalnych projektantów, podczas projektowania najbardziej skomplikowanych modeli technicznych oprogramowanie CAD jest integrowane z pakietem CAE i CAM, by uzyskać jak najwyższą kompatybilność skomplikowanych danych w systemie zarządzania cyklem życia produktu.

Przykładowe programy CAD ułatwiające procesy projektowania

 • Autodesk AutoCAD – przyczynia się do rozwoju samego projektu poprzez tworzenie i edytowanie modeli 3D oraz pozwala projektować i przekształcać rysunki techniczne 2D. W Autocadzie można tworzyć rzeczywisty model 3D przyszłych lub bieżących prac inżynierskich i wprowadzać aktualności dotyczące projektu.
 • AutoCAD jest dostępny również jako aplikacja internetowa, w której podstawowa technologia programu AutoCAD posiadający atrakcyjny zestaw narzędzi, pozwala korzystać z edytora DWG w trybie online i przeglądarki DWG w dowolnym miejscu.
 • Autodesk Inventor – pozwala programować szczegółowe modele 3D maszyn i urządzeń.

Jak mierzyć efektywność projektowania w CAD?

Dzięki systemom CAD inżynier może – przede wszystkim – w sposób precyzyjny opracować dokumentację projektową, bazując na stworzonym modelu 3D oraz przygotować prezentacje przyszłego obiektu dla klienta lub potencjalnych odbiorców. 

Dodatkowo modelowanie 3D umożliwia tworzenie modeli, których wizualizacja na klasycznym rysunku technicznym, w dokumentacji technicznej, jest niemożliwa.  Korzystanie z CADa ma znaczny walor produkcyjny – pozwala na dokładne i udokumentowane projektowanie. Każda zmiana czy poprawka jest zaznaczona i zapisana w plikach, co pozwala na łatwe porównywanie i wyszukiwanie poprzednich wersji. Zarówno tworzenie modeli, jak i dokumentacji technicznej więc jest znacznie szybsze. Łatwiej też poznać które elementy zostały wprowadzone na danym etapie projektu.

Dzięki programom CAD inżynieria jako branża może działać elastyczniej – bardzo łatwo wytwarzać edytować i modyfikować projekty, a modele 3D można wykorzystać do wykrywania i bieżących poprawek błędów projektowych. CAD ułatwia też współpracę między zespołami zaangażowanymi w projekt, jako że dostęp można tak ustawić, by każdy projektant miał szybki wgląd do wymienionych danych i informacji.

CAD jest programem, który odpowiednio wykorzystywany, niesie za sobą korzyści dla firm z wielu branż, będąc ułatwieniem w codziennej pracy dla architektów, inżynierów, a nawet projektantów mebli czy samochodów.

Programy CAD, a inżynieria elektryczna

Firmy, które korzystają z oprogramowania CAD mogą tworzyć projekty gospodarki kablowej dla przemysłu czy dystrybucji energii. Projektanci przejmują odpowiedzialność nad całym projektem tylko przy wykorzystaniu jednego narzędzia – dzięki CAD mogą sporządzać plany, nazywać czy rozmieszczać komponenty w projekcie za pomocą tej samej technologii. Modelowanie pozwala użytkownikowi wizualizować zależności między urządzeniami, instalacjami pomocniczymi niezbędnymi do realizacji projektu (np. okablowanie, trasy kablowe, skrzynki przyłączeniowe)

W inżynierii elektrycznej istnieją dwa tryby projektowania CAD:

 • Tryb symboliczny – gdzie to symbole z rysunków zawierają informacje CAD
 • Tryb obiektowy – gdzie obiekty zawierają informacje CAD, co pozwala na tworzenie modyfikacji i jednoczesną aktualizację w czasie rzeczywistym całego projektu; stosowany przy modelowaniu 3D.

Dodatkowo, w CAD łączą się pewne obszary działalności inżynierskiej:

 • Optymalizacja konstrukcji i procesów,
 • Wytrzymałościowe obliczenia inżynierskie,
 • Inżynieria odwrotna  – skanowanie kształtów, w celu stworzenia modeli cyfrowych,
 • Edytory tekstów i arkusze kalkulacyjne w zastosowaniu do projektowania technicznego.

Podsumowanie, czyli czemu warto zainteresować się projektowaniem CAD

Oprogramowania CAD ciągle rozwijają swój potencjał. Już teraz pozwalają na tworzenie wizualizacji projektu w 3D, na wykonywanie obliczeń i analiz wytrzymałościowych czy prowadzenie symulacji. Nic więc dziwnego, że możliwości, które oferują, stanowią podstawę działalności wielu firm inżynierskich, a znajomość systemów i środowiska AutoCADa jest uznawana za niezbędną podczas aplikowania do pracy w biurze projektowym.

Jeżeli masz doświadczenie w pracy w wymienionych programach i chcesz rozwijać się dalej – wyślij do nas swoje CV! Chętnie rzucimy na nie okiem. Aktualne oferty pracy jako inżynier znajdziesz w sekcji Enetecs – Kariera.

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy