Inżynier – kim jest i jakie ma możliwości na rynku pracy?

Inżynier to nic innego jak tytuł nadawany osobie, która ukończyła studia techniczne, a zarazem posiadła kwalifikacje zawodowe w jednej z dziedzin inżynierii. Osoba ta, oprócz samego wykształcenia, posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk technicznych i inżynieryjnych, a jej praca jest ściśle związana z analizą, techniką czy matematyką. Konkretne obowiązki inżyniera zależą od jego zawodu czy też specjalizacji, a te z kolei są regulowane są Rozporządzeniem z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Według tego rozporządzenia inżynierów możemy klasyfikować następująco:

 • inżynier budownictwa,
 • inżynier organizacji i planowania produkcji,
 • inżynier budowy dróg,
 • inżynier budowy mostów,
 • inżynier geotechnik,
 • inżynier mechanik lotniczy,
 • inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia,
 • inżynier odlewnik,
 • inżynier gospodarki przestrzennej,
 • inżynier budowy mostów,
 • inżynier geotechnik,
 • inżynier inżynierii środowiska – gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne,
 • inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
 • inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe,
 • inżynier technologii chemicznej,
 • inżynier automatyki i robotyki,
 • inżynier transportu drogowego,
 • inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych,
 • inżynier geodeta,
 • inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.

 

Jak zostać inżynierem?

Aby zostać inżynierem, należy otrzymać tytuł zawodowy inżyniera, a odbywa się to jedynie poprzez ukończenia kierunku w zakresie jednej z dziedzin inżynierii na uczelni wyższej. Wyższe wykształcenie techniczne można na takich kierunkach jak m.in. architektura, geologia, informatyka, elektrotechnika, budownictwo, energetyka itp. W zależności od wybranego kierunku inżynierskiego, zakres obowiązującego materiału będzie się różnić, jednak ich wspólnym mianownikiem będzie podstawa, jaką stanowi matematyka i fizyka. 

Jednak aby rozpocząć karierę inżyniera nie zawsze wystarczy ukończyć studia, gdyż niektóre profesje wymagają zdobycia uprawnień na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu państwowego. Taka sytuacja dotyczy wszystkich zawodów regulowanych, np. geodety czy geologa. Zawody te określane są przez polskie prawo w rozporządzeniach i ustawach. 

 

Ile zarabia inżynier?

Specjalista jakim jest inżynier na pewno nie będzie narzekał na wynagrodzenie, gdyż zawody inżynierskie znajdują się na liście najlepiej płatnych zawodów w Polsce. Trudno jest mówić o konkretnych kwotach, gdyż ujednolicenie wysokości zarobków inżyniera jest praktycznie niemożliwe. Wypłacane pensje w pracy inżyniera zależą ściśle od konkretnej specjalizacji, zajmowanego stanowiska, kompetencji, doświadczenia, stażu pracy oraz samej oferty proponowanej przez daną firmę. 

Perspektywy zawodowe inżyniera

Biorąc pod uwagę fakt, iż studia inżynieryjne są jedynymi z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy, można powiedzieć, że perspektywy zawodowe inżyniera są naprawdę szerokie. Obecnie w wielu specjalizacjach obserwuje się niedobór pracowników, a co za tym idzie, osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie, mogą liczyć na bardzo korzystne warunki zatrudnienia, będąc jednocześnie pracownikiem deficytowym. Branża techniczna rozwija się z roku na rok coraz prężniej, więc zgodnie z przewidywaniami zapotrzebowanie na absolwentów posiadających tytuł inżyniera będzie tylko rosło.

Oprócz samej wiedzy merytorycznej, pracodawcy zwracają uwagę na kompetencje miękkie: chcą aby inżynier był osobą komunikacyjną, posiadał zdolność organizacji czasu, potrafił logicznie myśleć oraz potrafił samodzielnie rozwiązywać problemy. Posiadany wachlarz kompetencji miękkich wraz z odpowiednym wykształceniem kierunkowym może mieć realny wpływ na wysokość pensji, warunki zatrudnienia oraz inne możliwe benefity.

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy
Enetecs © 2020   |   Design and coding by Brandobry