Energia jądrowa w Polsce

Energetyka jądrowa w Polsce? Być może już niedługo. 🎉🎉🎉

Prace nad realizacją infrastruktury towarzyszącej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce nie zwalniają tempa 💪

Realizacja nowej drogi krajowej, która połączy drogę ekspresową S6 na węźle Łęczyce z preferowaną lokalizacją elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo, weszła w kolejny etap. 

Warto jednak zastanowić się nad kilkoma sprawami:

🤔 Jakim sposobem doszliśmy do rozważań nad energetyką jądrową w kraju tak bogatym w węgiel – Polska ma największe zasoby węgla w Europie (ponad 17,5 mld ton)?

🤔 Jak wygląda istniejąca infrastruktura? Czy jest w ogóle gotowa na takie inwestycje?

🤔 O tym, co w tej sprawie mają do powiedzenia mieszkańcy?

Dowiedz się więcej, zgłębiając opracowanie dotyczące polskiej energetyki jądrowej 👇👇👇

https://lnkd.in/dEY9_9YF

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy