Inauguracja nowego roku akademickiego Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki  jesteśmy wdzięczni za przypomnienie nam studenckich czasów! 🙈

30 września nasz CEO Jakub Stankiewicz miał możliwość uczestnictwa w Inauguracji nowego roku akademickiego Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz wysłuchania motywującego wykładu dr. Inż. Pawel Rzeszucinski – ,,Dobry fach w ręku to nie wszystko, czyli słów kilka o składnikach owocnej kariery”. Dzięki temu wiemy już czym kierować się w naszej działalności.

Składamy wyrazy uznania dla wszystkich zwycięzców konkursu na najlepsze prace dyplomowe 🎉🎉🎉 Doskonale wiemy, że pisanie pracy to nie jest to łatwe zadanie! 🤭

Studentom pierwszego roku gratulujemy wyboru uczelni i życzymy pomyślnej nauki w nadchodzących latach! Mamy pewność, że Wasza kariera będzie owocna 🙌

Dziękujemy za zaproszenie 🙏

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy