Ekonomia zrównoważonego rozwoju – znaczenie koncepcji

Ekonomię zrównoważonego rozwoju często określa się jako modny trend, którego celem nie jest prawdziwa ochrona środowiska, lecz mechanizm kreowania nowych potrzeb konsumpcyjnych powiązanych w oczach klientów z ekologią. Potrzeby te, wywołane strategiami biznesowymi mają rozwijać handel i finansować sektor gospodarki światowej, aż do osiągnięcia odpowiedniego poziomu rozwoju technologicznego. I choć greenwashing – czyli pozorna walka o ochronę środowiska – to ówczesna specjalność międzynarodowych korporacji, prawidłowo postrzegana ekonomia zrównoważonego rozwoju opiera się na świadomości, że problemy środowiskowe były bagatelizowane zbyt długo.

Ekonomia zrównoważonego rozwoju – konieczność czy kaprys?

Wahania temperatur czy problemy z dostępem do stale wyczerpujących się zasobów naturalnych to jedne z pierwszych oznak zmian klimatycznych, z którymi już teraz przecież musimy walczyć na co dzień. Wzrasta więc świadomość, iż środowisko naturalne – pozostawione na dalszym planie w porównaniu do stałego dążenia do wzrostu i rozwoju gospodarki światowej – wymaga natychmiastowej zmiany priorytetów i bezwzględnej ochrony. Współczesne koncepcje społeczne, główne założenia polityki oraz poglądy międzynarodowych organizacji muszą zostać zmienione na rzecz teorii ekonomii zrównoważonego rozwoju, by nie doprowadzić do wyniszczającej walki przyszłych pokoleń o ograniczone zasoby.

Zrównoważony rozwój, a potrzeby współczesnego biznesu

W tym momencie zatrzymajmy się na chwilę, by zaprezentować pojęcie ekonomii zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development) należące do głównego nurtu nauk o zrównoważonym rozwoju. Dotyczy ono kreowania naukowych strategii radzenia sobie ze skutkami środowiskowych niedbałości i uświadamiania społeczeństw jak niezbędną kwestią jest transformacja sposobu myślenia o ochronie środowiska. Ekonomia zrównoważonego rozwoju dąży do odpowiedzialnego łączenia potrzeb gospodarczych, wzrostu produkcji i  korzyści ekonomicznych, z potrzebami środowiska naturalnego.

Zagadnienie to na tyle złożone i obarczone konsekwencjami mającymi wpływ nie tylko na nas, ale przede wszystkim na przyszłe pokolenia, wymaga stworzenia osobnej dziedziny badań naukowych i przeznaczenia na nie odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich. Wytworzenie kompetencji biznesowych opartych na trzech podstawowych założeniach dotyczących:

·   Czystszej produkcji,

·   Rozwoju parków przemysłu ekologicznego,

·   Tworzeniu i rozwoju eko-społeczności,

pozwoli bowiem na zarządzanie instytucjami i organizacjami w sposób ekologiczny, przeciwdziałający największym obecnym problemom środowiskowym, mającym bezpośredni wpływa na poziom życia społeczności. Przemysłowe zanieczyszczenia wody i powietrza uniemożliwiają zachowanie zdrowia, ograniczają rozwój najnowszych technologii i podnoszą koszty życia oraz produkcji. Jest to szczególnie widoczne w południowo- wschodnich obszarach Azji, które by uzyskać biznesową pozycję konkurencyjną zastosowały koncepcję rozwoju pogłębiającą skutki zmian klimatycznych.

Przeczytaj również: Plany powstania elektrowni atomowej w Polsce

Prosty przepis na zrównoważony rozwój w biznesie

Przeciwieństwem ekonomii zrównoważonego rozwoju jest teoria ,,brązowej ekonomii”, nastawionej na szybki wzrost produkcji i konsumpcji. Charakteryzujuje się wiarą w nieskończoność zasobów, ukierunkowanie na nieodnawialne źródła energii i intensywną eksploatacje zasobów naturalnych doprowadzając do nieodwracalnych szkód w obszarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym.  Emisja gazów cieplarnianych, niszczenie bioróżnorodności, osłabienie zaufania społecznego i pogłębienie nierówności społecznych są wynikiem nadkonsumpcji i braku biznesowej odpowiedzialności. Ich wystąpienie wymusiło wyodrębnienie w latach 80. XX wieku szkoły ekonomii, w której kluczowa jest umiejętność działania w granicach tolerancji natury i integracja sprawiedliwości międzypokoleniowej z ochroną bioróżnorodności. Koncepcja zrównoważonego rozwoju, będąca naturalnym rozwinięciem zielonej ekonomii, stworzyła nowe podstawy ekonomicznego myślenia, które zakładają dążenie do projektowania procesów produkcji w taki sposób, by wyeliminować powstawanie nadmiernych zanieczyszczeń.

 Ekonomia zrównoważonego rozwoju zakłada zmiany odbywające się na kilku polach:

·   Infrastruktury i instytucji – dobrowolne inicjatywy przedsiębiorstw, skutkujące niższym zużyciem energii oraz mniejszą produkcją odpadów,

·   Efektywności- regulacje państwa, nowe założenia w obszarze polityki ekologicznej oraz konieczność implementacji wytycznych o niskoemisyjności, prośrodowiskowych rozwiązaniach i karach za nieprawidłowe rozwiązania,

·   Rynku pracy –  tworzenie nowych miejsc pracy, nastawionych na zatrudnienie osób o odpowiednich kompetencjach w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz rozwój rynku pracy w kierunku zielonych miejsc pracy podnoszących jakość życia zawodowego,

·   Innowacji – tworzenie baz wiedzy, prowadzenie badań naukowych dla konkretnych celów gospodarki i powstawanie rozwiązań opartych na najnowszych technologiach (ang. state-of-the-art technology).

Ekonomia zrównoważonego rozwoju priorytetem w naszej firmie

Strategiczny sposób myślenia o koncepcji zrównoważonego rozwoju dążący do równowagi w obszarze wzrostu gospodarczego, ochrony środowiska i sprawiedliwości społecznej wymaga wykorzystywania w codziennej biznesowej działalności firmy rozwiązań przyjaznych dla środowiska. W Enetecs doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Wierzymy, że świadomość konieczności działania na rzecz zrównoważonego rozwoju to kluczowa kompetencja współczesnego biznesu. Dużą część naszych projektów realizowanych w międzynarodowym środowisku stanowią korzystne dla gospodarki i kwestii społecznych spalarnie odpadów. Pozwalają one na rozwiązanie problemu nadprodukcji śmieci i ich składowania oraz umożliwiają dostarczenie dla lokalnych społeczności energii, pochodzącej z źródeł zrównoważonego rozwoju. Owe alternatywne źródło energii ogranicza udział węgla kamiennego w ciepłownictwie, przynoszą korzyści w obszarze rozwoju zrównoważonego.

Pomóż współtworzyć gospodarkę opartą na zrównoważonym rozwoju

Jeżeli tak jak my, wierzysz w koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz chcesz tworzyć projekty wpisujące się w tą teorię i korzystne dla środowiska, wyślij do nas swoje CV! Więcej ofert pracy w branży inżynierskiej znajdziesz w sekcji Enetecs – Kariera. Czekamy z niecierpliwością 😊

Wspólnie możemy przeciwdziałać negatywnym zmianom w otaczającym nas świecie i kreować przyjazne warunki dla przyszłych pokoleń. Twórzmy projekty angażujące dla nas i rozwojowe dla środowiska!

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy