Technologia BIM – na czym polega modelowanie informacji o budynku

Czym jest BIM?

Technologia BIM (ang. Building Information Modelling) to w najprostszym tłumaczeniu proces modelowania informacji o budynku, pozwalający na zarządzanie informacją o cyfrowych zapisach fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu budowlanego.

BIM pozwala na przekształcenie pozyskanych danych i parametrów o danym obiekcie na cyfrowy model (ang. information model), będący bazą wiedzy. Jest on wykorzystywany na każdym etapie procesu inwestycyjnego, zaczynając od kreowania koncepcji, w etapie projektowania, poprzez funkcjonowanie i użytkowanie budynku, aż po zakończenie jego działalności i rozbiórkę.

Korzyści wprowadzenia technologii BIM dla twojej firmy

Proces wdrożenia BIM w codziennych zadaniach inwestycyjnych pozwala na tworzenie narzędzia komunikacyjnego jakim jest platforma, dająca dostęp do danych wszystkim zainteresowanym uczestnikom inwestycji, zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy. Zarządzanie informacjami o budynku (ang. building information management) zakłada równy, jednoczesny i sprawiedliwy dostęp do tych samych informacji, na tym samym poziomie wtajemniczenia (ang. level of information). Model informacji jest też zazwyczaj tworzony w oparciu o główny serwer lub przechowywany w chmurze, co daje możliwość szybkiego, wręcz natychmiastowego dostępu do informacji cyfrowych. Takie podejście do wymiany informacji o projekcie pomiędzy różnymi branżami pozwala na szybsze podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości inwestycji oraz eliminację błędów projektowych wynikających z zakłóconej wymiany informacji pomiędzy architektami, konstruktorami i instalatorami. Procesy BIM wykluczają możliwość wystąpienia sytuacji, w których uczestnicy inwestycji wzajemnie przerzucają się odpowiedzialnością za błędy i spowalniają etapy realizacji inwestycji – narażając projekt na dodatkowe koszty.

Przeczytaj również: Jak zadbać o bezkolizyjność tras kablowych

Dokumentacja projektowa w technologii building information

Dzięki wdrażaniu technologii BIM uczestnicy inwestycji mają dostęp do aktualnych danych zawartych w modelu i mogą na bieżąco obserwować wprowadzane przez inwestora czy wykonawcę poprawki. Zmiany te widoczne w świecie cyfrowym dają nieskończone możliwości analityczne dotyczące przyszłości procesu inwestycyjnego. Inteligentny model pozwala uwzględnić moment dostawy surowców, czas montażu konstrukcji czy czas przeznaczony na wykończenie projektu. Oprogramowanie BIM stanowi więc swoisty, stale aktualizowany i potwierdzany w czasie rzeczywistym harmonogram prac.

Oprócz czysto projektowych zalet stosowania technologii BIM, do których przejdziemy za chwilę, niezaprzeczalnym jej plusem jest ułatwienie w tworzeniu dokumentacji projektowej. Dzięki wspólnym elementom modelu  ułatwione jest przygotowanie wszelkich zestawień, tabel, kalkulacji, wykazów, raportów czy kosztorysów, wpisanych w aktualny harmonogram prac.

Building information modeling w procesie projektowym

Projektowanie w tej technologii niesie za sobą wiele korzyści, w szczególności w projektach budowlanych. Najpopularniejsze oprogramowania BIM takie jak Autodesk Revit czy Graphisoft Archicad, pozwalają na tworzenie modeli 3D budynków i gromadzenie danych w zintegrowanym środowisku cyfrowym. Takie rozwiązanie pozwala przeanalizować dużo więcej informacji niż tradycyjne zarządzanie informacją, w tym te kluczowe dla przyszłości projektu, takie jak techniczne aspekty planowanej realizacji.

Modele 3D tworzone przez architektów w Autodesk Revit, wraz z opcją wprowadzania zmian na rozbudowywanych koncepcjach dają możliwość tworzenia symulacji różnych wersji projektu. Takie odwzorowania projektu budowlanego w świecie cyfrowym dają nieskończone możliwości, od wczesnego wykrywania potencjalnych kolizji, aż po wybór odpowiednich materiałów elementów budowlanych. Poprzez modelowanie BIM ułatwione jest również projektowanie instalacji wewnętrznych, w tym parametrów związanych z projektami elektrycznymi i AKPiA – kluczowych w branży naszej firmy.

Symulacja rzeczywistości w świecie cyfrowym

Technologia BIM służąca do wizualizacji budowy w sposób niezwykle rzeczywisty pozwala projektantom, inwestorom i wykonawcom odpowiednio wyobrazić sobie końcowy obiekt budowlany. Poszczególnym elementom modelu poprzez projektowanie i planowanie przypisuje się nazwy (np. rurociągi, podpory, słupki) i grupuje w odpowiednie rodziny obiektów, stosowne dla branży. Elementom przypisuje się rozmaite właściwości – wytrzymałość, odporność cieplną czy gęstość właściwą. Takie cyfrowe informacje w modelu 3D pozwalają w sposób analityczny zarządzać projektem, nawet jeszcze przed fizycznym początkiem budowy budynku.  Różnorodność danych cyfrowych oraz szczegółowość modelu BIM wpływa na jego klasyfikację jakościową, opartą o stopień zaawansowania LOD (ang. Level of Development). Rozróżniamy sześć stopni zaawansowania modeli:

  • LOD 100 – elementy modelu przedstawione są w sposób ogólny i symboliczny; dotyczy projektów podstawowych i koncepcyjnych,
  • LOD 200 – dotyczy modeli schematycznych, w których można wprowadzać korekty funkcjonalno-użytkowe,
  • LOD 300 – projekty budowlane, w których modele prezentują konkretne obiekty konstrukcyjne
  • LOD 350 – szczegółowość LOD 300 rozwinięta o czytelne opisy. W założeniu odpowiada projektowi wykonawczemu, wielu jednak uznaje, iż jest niewystarczająca dla procesu wykonawczego,
  • LOD 400 – wykorzystywany na budowie; proces modelowania informacji dotyczy szczegółów o produkcji, montażu i pozwala na wykonanie dokładnych obliczeń ilości czy kształtów,
  • LOD 500 – przystosowany do dokumentacji powykonawczej; model BIM odzwierciedla faktyczne wykonanie elementów na inwestycji.

Parametryzacja modelu BIM

W technologii BIM kluczowa jest parametryzacja, czyli łączenie modelu geometrycznego z modelem matematycznym, która przyspiesza proces, jakim jest modelowanie i symulacja rzeczywistości. Model geometryczny to zbiór punktów, przedstawionych w sposób graficzny. Aby umożliwić interakcje z nimi użytkownik określa cechę budynku, którą chce uzyskać, a następnie wybiera elementy geometryczne i określa ich parametry opisujące wyjściowy efekt projektowania. Zmiany te, dzięki współpracy użytkownika i oprogramowania, dokonywane są w sposób automatyczny, a zapisanie cyfrowych parametrów umożliwia wykorzystanie ich w innym miejscu i czasie na modelu. Parametryzacja ułatwia też unikanie kolizji w procesie projektowym.

Budownictwo, a technologia BIM

Zarządzanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie często opiera się o technologię BIM, a związane z nią modele 3D są wprowadzane na wielu etapach projektowych: koncepcyjnym, wykonawczym czy powykonawczym, przy wydawaniu dokumentacji As-build. Procesy przenoszenia rzeczywistości w świecie cyfrowym dają nowe możliwości dla specjalistów z różnych branż, przez co budownictwo BIM jest stale rozwijane, a na rynek wprowadza się coraz to nowe oprogramowania dla modelowania w technologii BIM. Dla inżynierów modelowanie jest świetnym narzędziem do projektowania i przeprowadzania regularnych kontroli jakości. BIM optymalizuje też czas pracy, poprzez automatyczne przeliczanie całego projektu po wprowadzaniu zmian w jednym miejscu.  

Modelowanie 3D jako kompetencja przyszłości

Jako firma dostrzegamy wiele korzyści płynących ze stosowania założeń BIM w pracy projektowej, również w części inwestycji związanej z branżą energetyczną. Modelowanie oraz ułatwiony dostęp do informacji przyspieszają codzienną pracę inżynierów, a dostęp do cyfrowych modeli jest dodatkowym plusem dla współpracujących z nami inwestorów, którzy mają wgląd we wszystkie cyfrowe zestawienia i dane. Jako, że zespół to nie tylko projektanci, ale również kosztorysanci i project managerowie, wgląd do regularnie aktualizowanego zbioru danych o projekcie, postępach prac i do bieżącej kontroli kosztów jest niezwykle korzystny. I chodź dostrzegamy wady modelowania BIM, w której procedura techniczna jest niewystarczająca dla procesu wykonawczego, który musi być uzupełniony o dodatkowe technologie – jego zalety przeważają.

Masz doświadczenie w modelowaniu BIM? A może chcesz je zdobyć w naszej firmie? Koniecznie wyślij nam swoje CV! Aktualne oferty pracy jako inżynier znajdziesz w sekcji Enetecs – Kariera.

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy