Inżynier Kontraktu

kariera i rozwój na tym stanowisku + oferty pracy w Enetecs

Inwestycje budowlane często stanowią w Polsce ciężki orzech do zgryzienia. Dopilnowywanie ścisłych terminów, zajmowanie się zawiłą dokumentacją, realizacja poszczególnych etapów projektu – to tylko niektóre przykłady wyzwań, jakie mają przed sobą przedsiębiorcy i inwestorzy. Aby te i inne czynności przebiegały jak najsprawniej, zaczęto zatrudniać inżyniera kontraktu.

Inżynier kontraktu to specjalista, którego celem jest działanie na rzecz inwestycji – dopilnowania, aby jej przebieg odbywał się w sposób prawidłowy oraz efektywny. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z przepisami prawa oraz umowy zawartej pomiędzy stronami. Warto w tym miejscu również zwrócić uwagę na fakt, że przez ogrom pracy, jaki spada na inżyniera kontraktu, rzadko pojawia się on w postaci jednej osoby, a zazwyczaj jest to cały zespół specjalistów.

Na czym polega praca inżyniera kontraktu?

Inżynier kontraktu to zawód, którego powstanie wymusiło niejako przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Specjalista ten pracował przede wszystkim przy inwestycjach przeprowadzanych dzięki dofinansowaniom i choć nadal tak jest, to zaczyna się również pojawiać w przedsięwzięciach innego typu.

Głównym zadaniem zespołu inżynierów kontraktu jest nadzorowanie poszczególnych etapów wykonania projektu – od przygotowania dokumentacji do finalizacji inwestycji. Ponadto specjaliści ci pilnują wytycznych oraz ustaleń, jakie zostały zakontraktowane między wykonawcą, a stroną zamawiającą inwestycję, dzięki czemu możliwe jest m.in. prawidłowe rozliczenie zainwestowanych funduszy Unii Europejskiej.

 

Zakres obowiązków inżyniera kontraktu

Zakres zadań inżyniera kontraktu może wyglądać następująco:

  • kompleksowe zarządzanie przebiegiem procesu budowlanego,
  • nadzorowanie harmonogramu poszczególnych etapów budowy, 
  • nadzorowanie siły roboczej, 
  • reprezentowanie inwestora przez instytucjami oraz urzędami w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
  • analizowanie i wprowadzanie ewentualnych zmian w projektach i specyfikacjach,
  • zapewnienie obsługi prawnej dla realizowanej inwestycji,
  • przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji,
  • realizowanie pozostałych czynności, niezbędnych dla poprawnej realizacji kontraktu. 

 

Aby móc poprawnie realizować zadania na swoim stanowisku, inżynier kontraktu powinien posiadać wiedzę w zakresie znajomości zarządzania projektami, znajomości prawa (w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, Prawo budowlane, dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej, kodeksu postępowania cywilnego) oraz podstaw ekonomii.

Jak wygląda zespół inżynierów kontraktu?

Zespół inżynierów kontraktu najczęściej składa się z inżyniera-rezydenta, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pozostałych specjalistów, którzy wymagani się do poszczególnych projektów, w zależności od ich specyfiki. 

Główną rolę w zespole odgrywa inżynier-rezydent, który pełni funkcję koordynatora całej inwestycji, a zarazem przebywa na stałe na terenie budowy oraz uczestniczy osobiście we wszystkich ważnych wydarzeniach. Jeżeli specjalista na tym stanowisku posiada również odpowiednie uprawnienia, wówczas może pełnić również funkcję jednego z inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Inżynier kontraktu - perspektywy kariery zawodowej

Inżynier kontraktu jest niewątpliwie pożądanym specjalistą na rynku pracy. Jego obecność przy inwestycji daje niejako zapewnienie, że zostanie ona ukończona zgodnie z wymogami kontraktu, a odpowiednio sporządzone przez niego raporty pozwolą na rzetelne rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej, a to tak naprawdę kropla w oceanie korzyści, jakie niesie za sobą prawdziwy specjalista na tym stanowisku. Niewątpliwie trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że rynek budowlany wciąż idzie do przodu, ciągle powstają nowe projekty i inwestycje, wciąż planowane są nowe inwestycje i odbywają się przetargi, co jest jednoznacznym dowodem na to, że zapotrzebowanie na inżynierów kontraktu będzie tylko rosło. 

Szukasz pracy jako inżynier kontraktu? Wyślij do nas swoje CV! A po więcej ofert pracy zapraszamy do naszej zakładki Kariera.

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy