Technik elektryk

Kariera i rozwój na tym stanowisku + oferty pracy w Enetecs

Technik elektryk - jak wygląda jego praca?

W XXI wieku elektryczność to podstawa naszego życia, bo przecież nie wyobrażamy sobie bez niej pracy, rozrywki czy po prostu funkcjonowania dnia codziennego. Każde mieszkanie, miejsce pracy, lokale usługowe oraz centra rozrywki – wszystkie te miejsca podłączone są do energii elektrycznej i korzystają z niej każdego dnia. Co za tym idzie, każde z tych miejsc bezpośrednio lub pośrednio korzysta z usług technika elektryka, a to stanowi niezbity dowód na to, że perspektywy znalezienia zatrudnienia w tym zawodzie są naprawdę dobre.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać technik elektryk?

Technik elektryk to obszar zawodowy charakteryzujący się niezwykłą odpowiedzialnością. W końcu specjalista na tym stanowisku odpowiada nie tylko za sieci energetyczne, maszyny czy urządzenia elektryczne, ale przede wszystkim ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osobom, które z nich korzystają. Aby był on skuteczny w swoich powinnościach, powinien posiadać szereg kwalifikacji, które umożliwią mu wykonywanie następujących zadań i czynności:

 • projektowanie sieci elektrycznych, urządzeń i instalacji elektrycznych, 
 • montaż oraz naprawa instalacji elektrycznych i elektronicznych,
 • projektowanie urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektrycznych,
 • instalacja urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektrycznych,
 • obsługa urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektrycznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • konserwacja oraz naprawa instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych, np. oświetlenia czy ogrzewania elektrycznego,
 • wykonywanie prac montażowych i eksploatacyjnych w układach elektrycznych,
 • wykonywanie prac zgodnie zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci elektrycznej,
 • konserwacja i naprawa silników elektrycznych, 
 • naprawianie uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
 • wykonywanie prac z zakresu elektromechaniki samochodowej,
 • organizowanie i wykonywanie prac w zakładach elektrycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, 
 • wdrażanie nowych rozwiązań w istniejących już sieciach oraz uczestniczenie w pracach rozwojowych

Jakie są perspektywy pracy dla technika elektryka?

W dzisiejszych czasach technik elektryk na pewno nie musi bać się o zatrudnienie w zawodzie – nawet więcej – ma on duże możliwości wybrania swojej ścieżki kariery. Specjalista może postarać się o możliwość zatrudnienia w zakładzie pracy w ramach umowy o pracę, ale ma także możliwość postawić na samozatrudnienie i realizować zlecenia na własną rękę. O ile w formie samozatrudnienia zarobki zależą tylko od podejmowanych zleceń, tak jako pracownik, technik elektryk nie powinien się martwić o wysokość proponowanych pensji przez zakłady pracy – specjaliści ci są dziś na wagę złota.

Zawód technik elektryk - czy każdy w nim się odnajdzie?

Osoba, która chciałaby zacząć kształcić się w kierunku technika elektryka musi mieć na uwadze, że jest to zawód, który wymaga ciągłej nauki. Otaczająca nas technologia wciąż się zmienia, wynajdowane są nowe rozwiązania, zmieniają się również normy elektryczne – jest to nieustająco nowo pojawiająca się wiedza, którą technik elektryk ma obowiązek posiąść oraz stosować. W praktyce jest to najważniejszy aspekt pracy technika elektryka, który stanowi o ciągłej konieczności podwyższania swoich kompetencji, co dla osób, chcących tylko raz na dobre wyuczyć się swojego zawodu, może być problematyczne. W tym zawodzie również mile widziana jest komunikatywność i otwartość na ludzi -w końcu często będzie się miało z nimi do czynienia. 

Szukasz pracy jako technik elektryk? Wyślij do nas swoje CV! Więcej ofert znajdziesz w naszej zakładce Kariera.

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy