Projektant instalacji elektrycznych

Ścieżka kariery

Projektant instalacji elektrycznych - jak wygląda jego praca?

Głównym zadaniem projektanta instalacji elektrycznych jest, jak sama nazwa wskazuje, realizacja projektów instalacji. Do jego zakresu obowiązków można zaliczyć również takie aktywności jak prowadzenie rozmów technicznych z klientami, wsparcie projektantów z zespołu projektowego, nadzorowanie prac wykonawczych instalacji elektrycznych w obiektach, a także prace biurowe związane z opracowywaniem i sporządzaniem raportów dotyczących prowadzonych działań. 

Obowiązki projektanta instalacji elektrycznych

Praca przy projektowaniu instalacji elektrycznych opiera się głównie na projektowaniu i dostarczaniu dokumentacji technicznej danej instalacji, która musi być zgodna z obowiązującymi normami bezpieczeństwa oraz wymaganiami klienta. Do konkretnych obowiązków projektanta należą m.in.:

 • Dokładne zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa instalacji elektrycznej i obowiązującymi normami.
 • Określenie i uwzględnienie w projekcie instalacji elektrycznej wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej.
 • Projektowanie instalacji elektrycznej zgodnie z wymaganiami technicznymi i bezpieczeństwa.
 • Dostarczenie dokumentacji technicznej zawierającej wszystkie informacje niezbędne do realizacji instalacji elektrycznej.
 • Udzielenie innym osobom instrukcji i wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania instalacji elektrycznej.
 • Koordynowanie i nadzorowanie realizacji projektu.
 • Dostarczenie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań bezpieczeństwa instalacji elektrycznej.
 • Współpraca z innymi członkami zespołu projektowego.
 • Aktywny udział w opracowywaniu dokumentacji projektowej sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Samodzielne opracowywanie projektów budowlano-wykonawczych lub wykonawczych i innych wymaganych prawem opracowań projektowych.
 • Wykonywanie niezbędnych uzgodnień związanych z procesem budowlanym.
 • Przedstawianie osobom zainteresowanym gotowego projektu. 
 • Sporządzanie projektów instalacji zgodnie ze wszystkimi normami.

Praca: Projektant instalacji elektrycznych

Jednym z najczęściej pojawiających się w ofertach pracy wymogów, aby rozpocząć karierę zawodową w branży elektrycznej, jest posiadanie wyższego wykształcenia kierunkowego lub wykształcenia technicznego. Niektórzy pracodawcy odchodzą od tego wymogu, gdyż na pierwszym miejscu stawiane są przede wszystkim wiedza oraz doświadczenie zawodowe, niemniej jednak wykwalifikowanie w swojej branży będzie na pewno pomocne. 

Oprócz umiejętności twardych, niezwykle ważne są również umiejętności miękkie, a składają się na nie umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, rzetelność w swojej pracy, umiejętność współpracowania w zespole, systematyczność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. 

Sam projektant powinien umieć dobrze poruszać się w pakiecie Microsoft Office oraz w AutoCAD, posiadać prawo jazdy z racji konieczności nadzorowania realizacji instalacji w danym miejscu, dobrze znać polskie prawo budowlane oraz normy i standardy w swojej branży, a także posiadać doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych.

Sprawdź dla jakich miast w Polsce tworzą nasi projektanci:

Kraków  |  Gdańsk |  Warszawa  | Płock  |  Szczecin  |  Poznań  |  Bydgoszcz  |  Rzeszów

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy