polityka jakości

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: jakością, środowiskiem i BHP

ENETECS Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, dostarczającą specjalistyczne projekty inżynierskie dla przemysłu i energetyki przy zastosowaniu najnowszych technologii.

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie profesjonalnych rozwiązań projektowych zgodnych z wymaganiami prawnymi, środowiskowymi oraz wyspecyfikowanymi wymaganiami klientów i innych stron zainteresowanych.

Jednym z głównych celów strategicznych na najbliższe lata jest stworzenie znaczącego biura projektowego w Polsce i w wybranych Państwach europejskich oraz bycie wiodącym dostawcą usług dotrzymującym najwyższych standardów:   

Naszymi celami strategicznymi są:
 • wejście w segment specjalistycznych projektów przemysłowych z innowacyjną precyzyjnie określoną ofertą oraz nastawienie na wysoką jakość nowoczesnych rozwiązań
 • pozyskanie nowych klientów w Polsce i zagranicą oraz nieustanne identyfikowanie potrzeb i wymagań klientów w celu ich spełnienia
 • zbudowanie rozpoznawalności nowej marki wśród dotychczasowych klientów i nowych grup docelowych
 • bycie bezpiecznym i solidnym partnerem biznesowym oraz pełny profesjonalizm w realizacji usług w sposób terminowy i konkurencyjny
 • ciągłe doskonalenie i stały wzrost jakości świadczonych usług oraz społecznej odpowiedzialności za prowadzony biznes
 • dbałość o spełnienie wszystkich wymagań środowiskowych i BHP jak również postępowanie proekologiczne
 • analiza cyklu życia projektów obiektów i instalacji oraz podejmowanie decyzji jak najbardziej korzystnych dla środowiska
 • minimalizacja zużycia mediów oraz innych surowców, materiałów oraz opakowań
 • położenie nacisku na zmniejszanie poziomu wytwarzanych odpadów ich prawidłową segregację i ponowne wykorzystanie
 • dbałość o stały wzrost kwalifikacji personelu i świadomości pracowników, ich rozwój i nowe doświadczenia, kreatywność i znajomość najnowszych technologii w obszarze jakościowym, środowiskowym i bhp
 • wybór dostawców spełniających wszystkie wymagania i oczekiwania, zarówno jakościowe jak i proekologiczne

Polityka realizowana jest przy wykorzystaniu naszych mocnych stron m.in.:
 • wysoko wykwalifikowany i odpowiedzialny zespół doświadczonych ekspertów, świadomy swojego wpływu na środowisko i jakość dostarczanych usług
 • profesjonalizm, rzetelność, niezawodność i skuteczna umiejętność komunikacji
 • nowoczesne zaplecze informatyczne i systemowe, które jest nieustannie modernizowane i unowocześniane.
 • liczne referencje i dobre opinie wśród klientów oraz wszechstronność i elastyczne dostosowanie do potrzeb klienta zarówno pod kątem jakościowym jak i pro środowiskowym
 • proekologiczne podejście podparte podejściem procesowym
 • szeroki zakres obsługiwanych branż, rynków, dobra pozycja na konkurencyjnym i coraz bardziej wymagającym rynku

 

Zarząd Spółki zobowiązuje się do skutecznego zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania i stałej jego poprawy

Certyfikat

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy