Szkolenie z Fundacją nuclear.pl i TUV NORD Polska

Specjalistycznych informacji nigdy za wiele! 🤯

Dziękujemy Fundacja nuclear.pl i TUV NORD Polska za zorganizowanie świetnego szkolenia o przyszłościowej i innowacyjnej tematyce. 🎉🎉🎉

Konferencja „Szczegółowe wymagania jakościowe dla firm w łańcuchu dostaw sektora energetyki jądrowej” pozwoliła zaspokoić naszą ciekawość dotyczącą celów i zasad bezpieczeństwa jądrowego.

Skutecznie pogłębiliśmy naszą wiedzę o niezbędnych normach i kulturze ochrony w tym sektorze, by móc je zastosować w praktyce. Z niecierpliwością czekamy na taką okazję 😄!

Szczególne podziękowania kierujemy do Paweł Żbikowski i Sebastian Klaczyński 🙏. Z pewnością z dumą będziemy prezentować certyfikat, który otrzymaliśmy 🥳.

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy