Szkolenie z obsługi programów z grupy #SIMARIS

W Enetecs stawiamy na ciągły rozwój! 📈

W naszym biurze gościliśmy dwóch przedstawicieli marki Siemens, którzy przeprowadzili zaawansowane szkolenie z obsługi programów z grupy #SIMARIS:

✅ SIMARIS Design – Wspomagający obliczanie prądu zwarciowego, przepływu obciążenia, spadku napięcia oraz bilansu energetycznego.

✅SIMARIS Project – Zapewniający wsparcie planowania w całym portfolio produktów – od szczebla średniego napięcia do rozdzielnicy w instalacjach elektrycznych.

✅SIMARIS Curves – Wizualizujący krzywe charakterystyczne z zakresami tolerancji, jak również opcje ustawień określonych parametrów dla niskonapięciowych urządzeń ochronnych i bezpieczników (IEC).

Wybierając praktyczne umiejętności, nauka dotyczyła głównie:

✅ Obliczeń zwarciowych, w tym ograniczania prądu zwarciowego przez poszczególne stopnie ochrony.

✅ Nastaw selektywności, przede wszystkim w kontekście średniego napięcia.

Nasza codzienna praca jest możliwa dzięki budowaniu doświadczenia, zdobywaniu praktycznej wiedzy oraz obcowaniu z najnowocześniejszymi urządzeniami. Codziennie dążymy do najwyższej jakości, a takie szkolenia bardzo nam to ułatwiają 🙌.

Dziękujemy firmie Siemens i do zobaczenia wkrótce!

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy