Energetab2022

Jak wyglądał Wasz #Energetab2022? 🤔

My właśnie wróciliśmy z Bielska-Białej i jednocześnie z największych w Polsce Międzynarodowych Targów Energetyki 💪. Spędziliśmy świetny czas na forum wymiany praktycznych spostrzeżeń i dyskusji o aktualnej sytuacji. Omówiliśmy spodziewane kierunki rozwoju branży oraz wdrażanych innowacji.

W obecnej sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza w Europie i w Polsce, przemysł energetyczny ma ogromne znaczenie. Tym większą wartość nabiera wymiana doświadczeń na targach.

Dziękujemy za wszystkie spostrzeżenia i rozmowy, za ciekawe prezentacje i ogólną atmosferę 🙏🎉💚

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy