„Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together”

Wraz z przedstawicielami rządów, ministerstw i parlamentów Polski i Ukrainy oraz ekspertami i przedsiębiorcami z firm z różnych branż, wzięliśmy udział w konferencji „Europa – Polska – Ukraina. Rebuild Together”.

Całościowy program ma na celu stworzenie i wzmocnienie relacji pomiędzy europejskimi, polskimi i ukraińskimi środowiskami biznesowymi oraz przygotowanie ram współpracy przy przyszłej odbudowie państwa i gospodarki ukraińskiej 💪💪💪.

Podczas wydarzenia zostały nam przedstawione bezpośrednie potrzeby i oczekiwania rządu ukraińskiego nakierowane na odbudowę państwa. Omówiliśmy również perspektywy rozwoju gospodarczego regionu i przeanalizowaliśmy możliwe scenariusze powojenne 🔍

Ogromne podziękowania dla Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz partnera głównego – PKN ORLEN S.A. za nienaganną organizację tego niezwykle ważnego wydarzenia 👏

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy