Zajęcia na Politechnice Krakowskiej

Nasz cel na nadchodzące miesiące: dzielenie się wiedzą! 🥳

Za nami kolejne cykliczne zajęcia w ramach współpracy z Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.  🎉🎉🎉

Nasi inżynierowie Mateusz Dziedzic oraz Bartłomiej Biesaga słyną z tego, że chętnie dzielą się swoim doświadczeniem oraz wiedzą, pozwalając studentom budować przydatne w przyszłej pracy umiejętności.

Głównym celem odbytych laboratoriów było ukazanie praktycznego podejścia do projektowania w oparciu o obowiązujące normy oraz aktualnie stosowane inżynierskie schematy działania. A to wszystko przy wykorzystaniu narzędzi używanych w codziennej pracy projektowej. 🧠

Uczestnicy we własnym zakresie i przy pomocy oprogramowania #SIMARIS przygotowali model obliczeniowy tras kablowych oraz przećwiczyli poruszanie się w środowisku 3D, dzięki programom #Navisworks oraz #BRCM.

Jedno możemy Wam obiecać – na tych zajęciach nie poprzestaniemy i już planujemy kolejne. Czekajcie cierpliwie 🙌

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy