Co warto wiedzieć o systemie zasilania awaryjnego

Technologia, która nas otacza nieustannie się rozwija, zmuszając do kreowania nowych rozwiązań. Wraz ze zmianami w dziedzinie elektrycznej i elektroniki energetycznej coraz większa liczba urządzeń wymaga bezprzerwowego zasilania energią elektryczną wysokiej jakości, która zależy w równym stopniu od dostawcy, jak i od użytkowników. Nowoczesne urządzenia się odbiornikami o nieliniowych charakterystykach napięciowo-prądowych, które mogą mieć szkodliwy wpływ na układ zasilania. Jakość energii wiąże się więc z ciągłym monitoringiem i analizą parametrów użytkowych, w celu porównania wartości rzeczywistych do wartości granicznych. W rezultacie tworzy się systemy mające gwarantować stałą jakość energii oraz bezprzerwowe jej dostarczanie, nawet w awaryjnych sytuacjach. W celu podtrzymania systemów zasilania awaryjnego wykorzystuje się udoskonalane agregaty, akumulatory wymagające wcześniejszego ładowania oraz systemy zasilania awaryjnego działające na zasadzie automatyki.

Przeczytaj również: Ekonomia zrównoważonego rozwoju – znaczenie koncepcji

Znaczenie zasilania awaryjnego dla skuteczności działania systemu

Systemy zasilania urządzeń elektrycznych, jak każde systemy nie gwarantują pewności działania. W przypadku konieczności zapewnienia bezprzerwowego zasilania urządzeń elektrycznych, korzysta się z układów zasilania awaryjnego, które mają zapewniać zasilanie rezerwowe w sytuacji zaniku napięcia sieci oraz awarii zasilania podstawowego.

W przypadku normalnej pracy podstawowego systemu zasilającego, system zasilania awaryjnego pozostaje w gotowości, lecz nie jest wykorzystywany. Zasilanie poddawane jest monitoringowi w celu odkrycia awarii i umożliwienia szybkiej reakcji. W przypadku zaniku źródła zasilania, obniżenia napięcia zasilającego, przeciążenia instalacji zasilającej lub potrzeby odłączenia zasilania podstawowego od zasilania z sieci – następuje przerwa w korzystaniu z zasilania podstawowego i przełączenie na system awaryjnego zasilania. Przełączenie na agregatory może być dokonane ręcznie lub automatycznie.

Zasilanie z sieci elektroenergetycznej

Systemy zasilania awaryjnego, jak i systemy podstawowe są realizowane z zasilania z sieci elektroenergetycznej. Pomimo zalet takiego rozwiązania, nie ma pewności podtrzymania zasilania elektrycznego w przypadku zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej czy awarii w wyniku rozległych uszkodzeń sieci elektroenergetycznych na dużych obszarach. Rozwiązaniem są źródła zasilania niezależne od systemów sieciowych, takie jak zespoły prądotwórcze, ogniwa paliwowe czy zasilacze UPS, wyposażone w baterie o odpowiedniej mocy.

Rola spalinowych systemów prądotwórczych

Nowoczesne spalinowe zespoły prądotwórcze podtrzymują ciągłość zasilania w razie zaniku napięcia wyjściowego publicznej sieci elektroenergetycznej i zapewniają długotrwały dostęp do energii jej odbiorcom. Mogą zasilać obiekty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, szpitale czy wybrane instalacje, np. oświetlenia awaryjnego, sieci komputerowych czy serwerów. Owe zespoły prądotwórcze, czyli agregatory napędzane silnikami wysokoprężniowymi są wyposażone w automatyczny regulator prędkości obrotowej, system synchronizacji z siecią zewnętrzną oraz regulatory zaniku napięcia czy układy wzbudzania generatora. Dzięki temu są przystosowane do pracy ciągłej i długotrwałej, by w awaryjnych sytuacjach pełnić rolę tymczasowych elektrowni w regionach, w których następuje sytuacja zaniku zasilania największych odbiorców lub deficyt mocy w agregatach.

Systemy zasilania awaryjnego pełnią istotną rolę w procesach bezprzerwowego dostarczania energii, a co za tym idzie stanowią jeden z podstawowych elementów projektów, które tworzymy w naszym zespole.

Jeśli i ty chcesz brać udział w ich projektowaniu i przyczynić się do tworzenia systemów zwiększania jakości dostarczanej energii – wyślij do nas swoje CV! Więcej ofert budowania kariery w branży inżynierskiej znajdziesz w sekcji Enetecs – Kariera. Widzimy się 😊

contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy